Naar inhoudNaar navigatie

Beroepsopleiding

Ook kun je bij Gebr. Berendsen terecht voor de verschillende opleidingen om een vakbekwaam taxichauffeur te worden.


Basis Diploma taxi

De cursus bestaat uit een theorie- als een praktijkgedeelte. Tijdens de opleiding wordt je voorbereid voor de twee examens die door het CBR worden afgenomen, de lesstof komt overeen met de onderstaande examen eisen. 


Theorie;

Het theoriexamen bestaat uit een schriftelijke toets met 40 meerkeuzevragen, waarvan je 32 vragen goed moet hebben beantwoord. De volgende onderdelen worden onder andere getoetst: 

 • Administratie en documenten
 • Wet- en regelgeving.
 • Ritvoorbereiding
 • Verantwoorde en veilige verkeersdeelname
 • Klachtenprocedures
 • Communicatie
 • Optreden bij verkeers ongevallen, verstoringen
 • Conflictsituatie en het eigen gedrag
 • Gebruik en toepassing wegenkaart Nederland

opAdministratie en documenten  Vuh9efiwfpghurgoiVerantwoorde en veilige verkeersdeelnamverantwoorde 


Praktijk;

Het praktijkexamen bestaat uit een praktijkrit met direct aansluitend een mondelinge toets over het examenonderdeel stratenkennis. Tijdens de praktijkrit krijgt u twee opdrachten: door de examinator wordt een willekeurige straat opgegeven die u goed moet aanrijden met gebruik van een hulpmiddel (navigatiesysteem of stratenboek) en een route rijden op aanwijzing van de examinator. U wordt onder andere getest op de volgende onderdelen:

 • Klantgerichtheid.
 • Kennis van het voertuig.
 • Handelen bij ongelukken en ongevallen.
 • Wet- en regelgeving.
 • Rijvaardigheid en stratenkennis.
 • Kennis en toepassing van de taxi tariefstructuur. Doelgroepenvervoer

De opleiding doelgroepenvervoer is bestemd voor taxichauffeurs die zich verder willen bekwamen als taxichauffeur. 


Tijdens de cursus  l  eer je hoe je met de verschillende doelgroepen moet omgaan en hoe je iemand in een rolstoel moet vervoeren. De volgende onderwerpen worden behandeld:
Beroepshouding, technische hulpmiddelen, rituitvoering, vervoeren van personen uit verschillende doelgroepen, Arbo aspecten, ergonomie en specifieke wet- en regelgeving en ritafhandeling. ....


Tijdens het examen moet je een klant in een rolstoel vervoeren, je laat nu zien dat de je de juiste beroepshouding hebt, goed kunt communiceren en de rolstoel op de juiste manier in de taxi zet. Als je de klant op de juiste manier op de plek van bestemming hebt, ben je geslaagd.


Sociale vaardigheden

Het gedrag van passagiers is niet altijd voorspelbaar. Door de opleiding Sociale Vaardigheden voor Taxichauffeurs worden deelnemers zich meer bewust van de verwachtingen van de klant. Daarnaast leren ze zich beter in te leven in een situatie, klantgerichter te handelen en weten ze escalaties te voorkomen.

De cursus is bedoeld voor taxichauffeurs die al enige tijd in het vak werkzaam zijn en hun sociale vaardigheden willen aanscherpen.

Deelnemers dienen in het bezit te zijn van het Chauffeursdiploma Taxi. In deze training spelen de eigen ervaringen van de deelnemers een grote rol. Om deze reden is de training met name geschikt voor taxichauffeurs die minstens een half jaar in loondienst zijn.


Deelnemers worden zich meer bewust van de verwachtingen van de klant. Ze leren zich beter in te leven in de situatie van de klant en krijgen meer inzicht in de achtergrond van hun eigen gedrag en kunnen begrip opbrengen voor het gedrag van de ander. Ze zijn in staat om risico's in te schatten en escalaties te voorkomen. 


Tarieven op aanvraag

 

Administratie en documenten  Administratie en documenten  

Facebook

Nieuws

Theorie rooster 2019

Theorie rooster 2019

maandag 08 april 2019

April week 15 Maandag 8 april week

Meer